Kodowanie reszty podstron

Gdy prace nad plikiem index.html uznasz za skończone i zechcesz analogicznie zakodować kolejną podstronę, użyj komendy fronthack page. Utworzy ona nowy pusty plik html o nadanej przez Ciebie nazwie.

Co się dzieje pod spodem?

Komenda fronthack page tworzy w katalogu src nowy plik html o domyślnej strukturze.

Nowo utworzoną podstronę możesz sparować z designami tak samo jak poprzedni plik index.html - za pomocą komendy fronthack design. Oczywiście po uprzednim wgraniu odpowiedniego pliku z designem do katalogu src/designs.

Jeżeli Twój serwer lokalny nie wykrywa nowego pliku, spróbuj zrestartować skrypt npm run dev.


Improve this page